Календарь событий

Фотогалерея

Новости футбола

Положення про членство

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол №4 від 03.11.2011р.

Вик.Директор_________Головацький Г.П.

Положення про членство у Громадській неприбутковій організації «Федерація футболу м.Іллічівська»

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про членство у громадській неприбутковій організації «Федерація футболу м.Іллічівська» (далі – Положення) складено на виконання Статуту Громадської неприбуткової організації «Федерація футболу м.Іллічівська (далі – ФФІ).

1.2. Членство в ФФІ може бути індивідуальним та колективним.

1.3. Членство в ФФІ є добровільним.

1.4. Члени ФФІ можуть бути членами інших громадських об’єднань.

1.5. Всі члени ФФІ мають права та несуть обов’язки, визначені в Статуті. Цим Положенням можуть встановлюватись додаткові права та обов’язки для членів ФФІ в межах, що не суперечать Статуту.


2. Статус індивідуальних членів ФФІ

2.1. Індивідуальним членом ФФІ може бути громадянин України, особа без громадянства або громадянин інших держав віком від 14 років, який визнає Статут ФФІ, бере участь в її діяльності та сплачує вступні та членські внески.

2.2. Член ФФІ має право:

2.2.1. Брати участь в управлінні ФФІ через участь у Загальних Зборах ФФІ;

2.2.2. Обирати та бути обраним до керівних органів ФФІ;

2.2.3. Брати участь у всіх заходах, що проводяться ФФІ, на умовах, затверджених Виконкомом ФФІ;

2.2.4. Публікувати свої статті у виданнях та інформаційних ресурсах ФФІ на умовах, затверджених Виконавчим комітетом ФФІ;

2.2.5. Користуватися послугами та привілеями ФФІ, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати ФФІ, на умовах, затверджених Виконкомом ФФІ;

2.2.6. Одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених керівними органами ФФІ;

2.2.7. Обговорювати будь-які питання діяльності ФФІ, вносити на розгляд керівних органів ФФІ пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

2.2.8. Одержувати відповідну інформацію про діяльність ФФІ згідно чинного законодавства та рішень керівних органів ФФІ;

2.2.9. Припинити членство в ФФІ за власним бажанням.

2.2.10. Члени ФФІ також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом ФФІ та рішеннями керівних органів ФФІ.

2.3. Члени ФФІ зобов’язані:

2.3.1. Дотримуватись положень Статуту ФФІ, цього Положення, інших внутрішніх документів ФФІ, а також виконувати рішення керівних органів ФФІ;

2.3.2. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески;

2.3.3. Брати активну участь у діяльності ФФІ;

2.3.4. Не допускати дій, що завдають шкоди або підривають авторитет ФФІ;

2.3.5. Під час участі у будь-яких заходах ФФІ дотримуватись вимог об’єктивності, етики та моралі;

2.3.6. Дотримуватись інших обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами ФФІ.

3. Статус колективних членів ФФІ

3.1. Колективними членами ФФІ є колективи інших українських, громадських та спортивних організацій, які поділяють основну мету та завдання ФФІ, приймають участь в їх реалізації, отримали дозвіл на вступ від Виконавчого комітету ФФІ та сплачують вступні та членські внески.

3.2. Громадська чи спортивна організація може бути прийнята колективним членом ФФІ у разі відповідності наступним вимогам:

3.2.1. Громадська або спортивна організація визнає одним з основних власних завдань захист інтересів молоді, сприяння молодіжному працевлаштуванню, залучення молоді до політичних процесів, сприяння професійному та/або особистісному розвитку молоді тощо;

3.2.2. Сплатила вступний внесок відповідно до статуту ФФІ та рішень Виконавчого комітету ФФІ;

3.3. Члени громадських та спортивних організацій – колективного члена ФФІ, мають право набути індивідуального членства у ФФІ у порядку, встановленому цим Положенням.

 

4. Порядок прийому до ФФІ

4.1. Прийом у члени ФФІ здійснюється на підставі письмової заяви особи, поданої до Виконавчого комітету ФФІ, або на підставі рішення зборів колективу громадської організації, спортивного клубу чи організації.

4.2. Для вступу до ФФІ в якості індивідуального члена кожен кандидат подає:

4.2.1.Заяву про вступ

4.2.2. Заповнену анкету-резюме.

4.2.3. Фото 3х4 – 2 шт.

4.2.4. Квитанцію про сплату вступного та членського внесків.

4.3. Для вступу до ФФІ в якості колективного члена подається наступний пакет документів:

4.3.1. Заява про вступ;

4.3.2. Копія статуту організації, засвідчена в установленому законодавством порядку;

4.3.3. Перелік членів організації із зазначенням їх прізвищ, імен, по-батькові, контактних телефонів та адрес електронної пошти, засвідчений печаткою та підписом голови відповідної організації;

4.4. Заява за встановленою формою з усіма вищезазначеними документами надається ФФІ особисто чи уповноваженою особою.

4.5. Виконком ФФІ приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до ФФІ протягом двох тижнів з дати подання заяви до ФФІ.

4.6. Рішення Виконавчого комітету про відмову у прийомі до ФФІ є остаточним та оскарженню не підлягає.

4.7. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про прийом заявника до ФФІ заявнику направляється повідомлення про прийом до ФФІ.

4.8. Індивідуальному члену ФФІ видається посвідчення, встановленого зразка (Додаток №1).

4.9. Колективному члену ФФІ видається сертифікат, встановленого зразка (Додаток №2).

 

5. Припинення членства в ФФІ

5.1. Членство в ФФІ припиняється у випадках:

5.1.1. Добровільного виходу зі ФФІ;

5.1.2. Несплати вступного або членського внесків протягом шести місяців;
5.1.3. Виключення зі ФФІ за порушення положень Статуту ФФІ чи вчинення дій, що завдають шкоди або підривають авторитет ФФІ;

5.1.4. Ліквідації ФФІ.

5.2. Добровільний вихід зі ФФІ здійснюється шляхом подання письмової заяви або рішення найвищого керівного органу молодіжної громадської організації до Виконкому ФФІ. Рішення Виконкому ФФІ у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.

5.3. Члена ФФІ може бути виключено зі ФФІ рішенням Виконавчого комітету ФФІ при наявності однієї з нижченаведених підстав:

5.3.1. Невиконання статутних обов‘язків, зокрема порушення Статуту, а також невиконання чи порушення рішень, прийнятих керівними органами ФФІ;

5.3.2. Поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам та/або авторитету ФФІ;

5.3.3. Недотримання членом ФФІ загальноприйнятих стандартів етичної або професійної поведінки.

5.4. Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого рішення Виконавчого комітету у наступних випадках:

5.4.1. Ліквідація юридичної особи – колективного члену ФФІ;

5.4.2. Визнання індивідуального члена ФФІ недієздатною особою у встановленому законодавством порядку;

5.4.3. Смерті індивідуального члена ФФІ.

5.5. Реорганізація юридичної особи – колективного члену ФФІ є підставою для перегляду її відповідності вимогам до колективних членів, зазначеним у п.5.2. цього Положення. У випадку невідповідності вимогам до колективних членів Виконавчий комітет ФФІ припиняє членство такої юридичної особи.

5.6. У випадку припинення індивідуального та/або колективного членства в ФФІ сплачені вступні, членські та цільові внески поверненню не підлягають.

 

 

 

Партнеры

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Для партнеров

Видеогалерея

АвторизацияСейчас 11 гостей онлайн

Счетчик посещений

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня274
mod_vvisit_counterВчера339
mod_vvisit_counterЗа неделю274
mod_vvisit_counterПршл. неделя2020
mod_vvisit_counterМесяц5044
mod_vvisit_counterПршл. месяц8892
mod_vvisit_counterВсего1064426